Novembre 2009

Les nostres nous

Aquests són els nostres noguers

Els tarongers de bosc

Els nostres tarongers s'han adaptat molt bé al terreny boscós dels nostres cultius.